banan webhosting Antény satelity |Antény satelity

Porovádíme montáž a instalaci satelitů a tv antén

Hořice  a šíroké okolí 

Montaz-televizni-anteny-dvb-t-horiceMontaz-satelitu-horice

  • montáž stožárů pro televizní anteny a satelity

  • rekonstukce stávajících televizních rozvodů 

  • seřízení stávajících antén a satelitů

  • příjem ze dvou satelitních družic

Montaz-dvb-t-televizni-anteny-horice